บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานซอฟแวร์ CAD ทั้งในและนอกสถานที่ โทร 080 248 5157
โซลูชั่นด้านการออกแบบอุตสาหกรรม การเขียนแบบ 2ดี 3ดี

โซลูชั่นด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม โยธา งานระบบอาคาร แบบบ้าน งานก่อสร้าง
 
บริการจัดอบรม PUBLIC TRAINING, IN-HOURE TRAINING, PRIVATE 
หลักสูตรทางด้านวิศวกรรม/ด้านโรงงาน/ด้านคุณภาพ
           - การอ่านแบบวิศวกรรม ENGINEERING DRAWING FUNDAMENTAL
           - เทคนิคการกำหนดขนาดและพิกัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาดในแบบงาน
           - เทคนิคการอ่านแบบทางด้านวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อ GD&T
           - การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับการกำหนดค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T
           - ภาวะล้มเหลว และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Failure Modes and Effects AnalysisFMEA
           - การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis) MSA
           - การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
           - เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools)
 
3dworkdesigns โทร 080 248 5157 รับสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเขียนแบบชั้นนำ อาทิ Autocad  Solidworks Catai UG NX Sketchup Vray 
ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ จากผู้ใช้งานจริง เราพร้อมที่จะให้บริการ ท่านสามารถเลือกเรียนได้ตามความสะดวก ทั้งแบบส่วนตัว แบบกลุ่ม ในราคาสุดพิเศษ
 
 เรียน Autocad 2D ส่วนตัว/แบบกลุ่ม 
 เรียน Autocad 3D ส่วนตัว/แบบกลุ่ม
 เรียน Solidworks ส่วนตัว/แบบกลุ่ม
      เรียน NG NX ส่วนตัว/แบบกลุ่ม
      เรียน Inventor ส่วนตัว/แบบกลุ่ม
      เรียน Catia ส่วนตัว/แบบกลุ่ม
 เรียน SketchUp ส่วนตัว/แบบกลุ่ม
      เรียน Vray for Autocad ส่วนตัว/แบบกลุ่ม
      เรียน Vray for SketchUp ส่วนตัว/แบบกลุ่ม
              
 
 
 
 
บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัตการ นอกสถานที่