เทคนิคการลบเส้นที่ทับซ้อนกัน

การใช้งาน เลือกจากเมนูที่  Modify / Delete Duplicate Objects
หรือพิมพ์คำสั่ง overkill ที่ Command line : OVERKILL
แล้วเลือกวัตถุ