การวัดความยาวของเส้นอิสระ SPIRAL

วิธีแรก ใช้คำสั่ง Lengthen ในแท็บ Modify

1.1 เลือกคำสั่ง

1.2 เลือกเส้นที่จะวัดความยาว

 
 
วิธีที่สอง ใช้คำสั่ง List

2.1 พิมพ์ List ในช่อง command  แล้วกด Enter

2.2 เลือกเส้นที่จะวัดความยาว แล้วกด Enter

2.3 จะมีบ็อก แสดงค่าต่างๆ