รายละเอียด
บุคคลธรรมดา
1.ชำระเต็มจำนวน หรือมัดจำ50%
2.แนบสลิปใบ pay in เพื่อยืนยัน
กรณีที่ลูกค้ามัดจำ 50%  ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
ยอดคงเหลือจากการมัดจำ 50% เก็บวันแรกที่เรียน
 
นิติบุคคล(บริษัท)
1.ชำระเต็มจำนวน ตามใบเสนอราคา หรือมัดจำ50%
2.แนบสลิปใบ pay in กลับมาทางอีเมล์ info@3dworkdesigns.com
3.แนบสำเนา ภพ.20/หนังสือรับรอง
4.เปิดใบสั่งซื้อ (PO.)
ยอดคงเหลือจากการมัดจำ 50% เก็บวันแรกที่เรียน