สมัครวิทยากรร่วมงาน
วิธีการสมัคร
1.ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย และประสบการณ์ มาที่
            E-Mail: info@3dworkdesigns.com
            ID Line: 0867451178
2.ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการสอน
3.ระบุวันเวลาที่สะดวก
4.ตัวอย่างผลงาน/การประกวดแข่งขัน
 
**เมื่อทางเราได้รับเอกสารจากท่านแล้วจะรีบพิจารณาแจ้งกลับโดยเร็ว**
 
คุณสมบัติ
1.มีใจรักในงานสอนและถ่ายทอดประสบการณ์
2.มีความรู้ ความชำนาญในโปรแกรมนั้น ใช้งานได้จริง
3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4.มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
5.มีทักษะในการพูด
 
โปรแกรมที่ต้องการหาวิทยาการร่วมงาน
1.AutoCAD
2.Inventer
3.Catia
4.Unigraphics NX
5.Abaqus
6.Sketchup
7.Vray for sketchup
8.Vray for AutoCAD
9.อื่นๆ ที่ท่านมีความชำนาญ