หลักสูตรการอบรมโปรแกรม SketchUp
 
           SketchUp เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างง่าย และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน ออกแบบบูธ  และงานออกแบบภูมิสถาปัตย์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้างในเกม หรือจะเป็นการจัดฉากทำ Story Boards ในงานภาพยนต์นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับปลั๊กอิน (Plugin) ต่างๆที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Google SketchUp ให้สูงขึ้น Plugin ที่ช่วยในการจัดแสงเงาให้งาน 3D ดูสมจริงมากขึ้น เช่น Vray 

เนื้อหาหลักสูตร
(Interface Setting & Tools & Modification)
- เรียนรู้การใช้แถบเรื่องมือ และคำสั่งต่างๆ    
- เรียนรู้การปรับแต่งแถบเครื่องมือ และคำสั่ง
- แนะนำการใช้ Mouse และ Keyboard ในโปรแกรม SketchUp 
- เรียนรู้การตั้งค่าให้เหมาะสมกับการทำงาน     
- การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการควมคุมวัตถุ    
- ทำความเข้าใจในเรื่องเส้น และพื้นผิว
- ทำความเข้าใจในเรื่อง Snap แบบต่างๆ 
การเขียนเส้นตรง, โค้ง และฟรีฟอร์ม   
- การเขียนสีเหลี่ยม,  วงกลม และโพลีก้อน
- การเรียกใช้ Toolbars, Shadow , Fog
- การใช้คำสั่ง Move & Copy แบบต่างๆ     
- การใช้คำสั่ง Push & Pull
- การใช้คำสั่ง Offset    
- การกำหนด Short Key
 
(Construction & 3D Geometry)
การใช้คำสั่ง Tape Measure        
- การใช้คำสั่ง Protractor
- การใช้คำสั่ง Axes              
-  การระบุ Dimensions 
- การกำหนดรายละเอียดด้วยตัวหนังสือ 2 มิติ        
- การสร้างตัวหนังสือ 3 มิติ        
- การใช้คำสั่ง Scale          
- การใช้คำสั่ง Rotate    
- การใช้คำสั่ง Follow Me            
- การใช้คำสั่ง Flip Along
- Workshop 1 (Furniture)
 
(Materials & Component) 
- การลงสี และการใส่ Material   
- การสร้างและกำหนดขนาดสัดส่วน, แก้ไขตำแหน่ง 
- การสร้าง, แก้ไข และการเรียกใช้โมเดลสำเร็จรูป   
- การใช้คำสั่ง Section            
- Hide/Unhide, Lock/Unlock
- เรียนรู้การรวมวัตถุ และการตัดแบ่งระหว่างวัตถุ
- การ Explode วัตถุจากการ Group
- การใช้คำสั่งปรับแต่ง Styles             
- การใช้คำสั่ง Layer 
- การกำหนดมุมมองด้วยวิธี Add Scenes     
- การใช้คำสั่ง และการปรับแต่ง Shadows 
- การใช้คำสั่ง Fog      
- การใช้คำสั่ง Soften Edges 
 
(Shapes & Contour) 
- การสร้างพื้นผิวต่างระดับจากเครื่องมือ Sandbox 
- ทำความเข้าใจกับ Entity Info          
- การนำไฟล์ AutoCAD ขึ้นโมเดลใน SketchUp)
 
(Export)
- Option การกำหนดขนาด และความละเอียดของภาพ 
 
สรุปภาพรวมทั้งหมดของการเรียนการสอน
* รายละเอียดของการสอนอาจมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของผู้เรียน
** การสอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้จักประยุกต์การใช้งาน