หลักสูตรการอบรมโปรแกรม Vray for sketchup

เนื้อหาหลักสูตร
Lesson : 01 เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรม V-Ray สำหรับงานออกแบบ 
• ประสิทธิภาพของโปรแกรมและผลงานที่จัดแสงด้วย Plugin V-Ray for Sketch UP
• แนะนำหลักการคิดและทฤษฎีในการออกแบบแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
• แนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม V-Ray ให้เหมาะสมกับโปรแกรม Sketch UP
• เทคนิคและขั้นตอนการลงโปรแกรมเสริมเพื่อให้ใช้งาน Vray SketchUP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การเลือกSpec ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล
• หลักการใช้งานการตั้งค่าต่างๆ รวมทั้งพารามิเตอร์ของโปรแกรมเพื่อให้เห็นภาพรวมๆ ของโปรแกรมก่อน
• เทคนิคขั้นเทพเพื่อลดเวลาในการทดสอบพร้อมทั้งการแก้ไขหรือซ่อมการ Render 
• เทคนิคการบันทึกค่า Preset ของระบบการ Rendering และเรียกกลับมาใช้ใหม่ 
• สูตรการตั้งค่าการ Render สำหรับงานออกแบบทุกประเภทเพื่อใช้สำหรับการ Test Render
• เทคนิคการใส่วัสดุ Override Mtl เพื่อทำให้การประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น
• เทคนิคการตั้งค่าของ Image Sampler (Antialiasing) เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล 
• หลักการตั้งค่าต่าง ๆ ของ V-ray : V-ray Parameter : Indirect illumination : Settings 
• เทคนิคในการกำหนดขอบเขตในการประมวลผลภาพของผลงานให้ได้สัดส่วนที่สวยงาม
• เทคนิคการตั้งค่าความละเอียดในการ Output Size ให้ได้ความละเอียดเพื่อใช้สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไป

Lesson : 02 การจัดแสงธรรมชาติสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายนอก
• แนะนำหลักการคิดและทฤษฎีในการออกแบบแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรม
• ทำความเข้าใจการออกแบบแสงสว่างทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์
• หลักการจัดแสง 3 ชนิด ตามมาตรฐานงานสถาปัตยกรรม
• เทคนิคทำให้งานออกแบบมีมิติมีแสงเงาตามซอกมุมต่างๆ
• เทคนิคการตั้ง Location ตาม Site ที่ดินจริงๆ จาก Google Map 
• เทคนิคการควบคุมแสงเงาและกำหนดวัน เดือน ปี เวลาเพื่อให้แสงได้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริง
• เทคนิคการดูทิศเหนือเพื่อวิเคราะห์ทิศทางแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อทำการวิเคราะห์ Site Analysis
• เทคนิคการใส่แสงจากท้องฟ้าและควบคุมแสงจากท้องฟ้าเพื่อจำลองแสงธรรมชาติ
• การใช้แสง Vray Sun, Vray Sky เพื่อจำลองแสงจากธรรมชาติ 
• การปรับ Skylight(GI Environment) เพื่อควบคุมบรรยากาศ
• เรียนรู้เทคนิคการตั้งกล้อง VRay Physical camera พร้อมการปรับค่าพารามิเตอร์ของกล้อง
• เทคนิคการควบคุมค่ากล้อง VRay Physical camera เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม

Lesson : 03 การจัดแสงประดิษฐ์สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
• หลักการจัดแสงประดิษฐ์ ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
• การใส่ไฟโคมระย้า หรือ แชนเดอเลียร์ (chandelier)
• การกำหนดแสงไฟที่ใช้ตกแต่ง เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะ, โคมไฟตั้งพื้น, โคมห้อย เป็นต้น
• วิธีการสร้างแสงประดิษฐ์ VrayIES และ VrayLight พร้อมทั้งการปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
• การหลักการใช้ VrayLightMtl เพื่อสร้างฉากหลังในงานออกแบบ
• เทคนิคในการสร้างภาพชัด - ตื้นด้วย Depth of Field ของกล้อง VRayPhysicalCamera 
• เทคนิคการใช้ V-Ray Proxies เพื่อลดจำนวนของ Face ภายในงานทั้งหมด 
• การใส่ Model ต้นไม้ที่เป็น Model ต้นไม้จริงๆ ที่มีมาให้เลือกสรรกว่า 100 ต้น 
• เทคนิคการใส่ต้นไม้เพื่อทำให้งานไม่หนักและหน่วงเครื่องในกรณีที่มีต้นไม้เยอะๆ เพื่อการประมวลผลของหน้าจอ

Lesson : 04 การใช้วัสดุและพื้นผิวของ V-Ray สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
• เรียนรู้หลักการใช้งานในเรื่องของวัสดุและพื้นผิวในส่วนของหน้าต่าง Material Editor ของ VRayMtl
• เทคนิคการตั้งค่าการสะท้อนและการหักเหของวัสดุ รวมทั้ง ความขรุขระ(Bump), การสะท้อน(Reflection)
• การสร้างวัสดุประเภทพลาสติกที่เป็นผิวมันและผิวด้าน, โลหะชุบโครเมียมมันวาวและโลหะชุบโครเมียมปัดผิวด้าน
• เทคนิคการผสมวัสดุได้ทุกรูปแบบในโลกของความเป็นจริง
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นกระเบื้องที่มีรอยยาแนวและกำหนดสีหรือลวดลายของกระเบื้อง
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นพื้นไม้แบบเคลือบแล็คเกอร์หรือยูรีเทนเคลือบผิวขัดมันหรือผิวด้าน
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นคอนกรีต, หิน และมีความขรุขระ 
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นผ้าหนาที่มีผิวขรุขระตามลายผ้าแสงสามารถส่องผ่านได้และแสงส่องผ่านไม่ได้
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นหนังที่มีลวดลายและความขรุขระ 
• การกำหนดค่า IOR การหักเหของวัสดุ
• วิธีการบันทึกและการเรียกวัสดุที่สร้างไว้หรือวัสดุสำเร็จรูปมาใช้ในไฟล์งานใหม่เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน 
 
สรุปภาพรวมทั้งหมดของการเรียนการสอน
* รายละเอียดของการสอนอาจมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของผู้เรียน
** การสอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้จักประยุกต์การใช้งาน